Coronainfo

De nuvarande restriktionerna gäller fram till 31.1.

ELEVER FÖDDA ÅR 2003 ELLER SENARE

Närundervisningen inom den individuella undervisningen kan fortsätta helt normalt för alla elever som är födda år 2003 eller senare och resten av eleverna har huvudsakligen lektioner på distans. Om det finns särskilda behov av att ordna närundervisning även för elever som är födda 2002 eller tidigare så kan det ordnas. Var i så fall i kontakt med er lärare. 

Vi rekommenderar användningen av munskydd för alla elever över 12 år i MIKs utrymmen. 

CORONAINTYG FÖR ÖVER 16-ÅRINGAR

Enligt Esbo stads instruktioner måste vi be att få se ett coronaintyg av alla elever som fyllt 16 år och som deltar i närundervisningen. Det betyder att er lärare önskar få se ett coronaintyg av de här äldre eleverna. Om eleven inte har ett coronaintyg att visa upp ska eleven delta på distans. Vid oklara fall får ni vara i kontakt med någon av rektorerna. 

ÖNSKEMÅL OM DISTANSUNDERVISNING

Om det dock finns önskemål från elever eller lärare att ordna distansundervisning även för de yngre eleverna så ber vi att ni kommer överens om det med er lärare. 

MUSIKLEKEN

Musikleken fortsätter som närundervisning förutom familjegrupperna som inleder terminen i ett senare skede eftersom de nu inte får ha närundervisning. Vi skickar ut skild info om det här. 

GRUPPER MED ÄLDRE OCH YNGRE ELEVER

Angående grupper som innehåller både äldre och yngre elever så kan alla elever delta i närundervisningen eftersom de behövs för att undervisningen ska kunna fortgå. 

VUXNA I ÖPPEN UNDERVISNING

De vuxna i den öppna undervisningen har huvudsakligen distansundervisning eller så skjuter man upp lektionerna. Kom överens om det här med er lärare.

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER

  • Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom kommer man inte till MIK
  • Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före lektionen
  • Desinficeringsmedel finns att tillgå på alla undervisningsplatser
  • Vi håller alla ett behörigt avstånd från varandra, 1-2 m, och skakar inte hand
  • Undvik onödig vistelse i musikinstitutets utrymmen
  • Stark rekommendationen att använda mask för alla elever som fyllt 12 och uppåt 
  • Det finns fortsättningsvis plexiglas i många klassrum, framförallt i de klassrum där det undervisas sång eller blåsinstrument

Konserter

Publika evenemang ordnar vi inte alls under januari månad, inte ens med coronaintyg.