Börja i MIK

Du får enskild undervisning i ditt huvudämne, som kan vara ett instrument eller sång. Du får också undervisning i musikens gestaltning MG (teori). Första kursen MG1 är integrerad i instrument-/sångundervisningen. Efter det sker undervisningen i grupp.

Samspel ingår i studierna, t ex band, jazzensemble, orkestrar, kammarmusikverksamhet och/eller sjunga i kör.

Undervisningen ges på grund- och fördjupad nivå. Studierna är indelade i fyra studiehelheter, tre på grundnivå och en på fördjupad nivå. 

Till anmälningen

Instrumentpresentation

Läs mer om studierna

Antagning

Vi tar emot elever i anmälningsordning till alla instrument. För dig som söker in till sång (klassisk & pop) eller körsång ordnas ett sångtest.

Anmälningen sker via vår hemsida i maj. 
Anmälning till läsåret 2021-2022 sker 6-16.5.2021.

Under läsåret kan du kontakta kansliet och höra dig för om eventuella lediga platser, kansliet@kungsvagen.fi

Läs mer

Elevavgifter

Med instrument- eller sång som huvudämne kan du för samma avgift även delta i körsång, orkester, band och kurser i musikens gestaltning. Bygg upp ditt eget paket.

MIK fakturerar per termin (höst- och vårtermin). Man kan ansöka om nedsatt avgift på ekonomiska grunder.

Läs mer