Börja i MIK

Du får enskild undervisning i ditt huvudämne, som kan vara ett instrument eller sång. Du får också undervisning i musikens gestaltning MG (teori). Första kursen MG1 är integrerad i instrument-/sångundervisningen. Efter det sker undervisningen i grupp.

Samspel ingår i studierna, t ex band, jazzensemble, orkestrar, kammarmusikverksamhet och/eller sjunga i kör.

Undervisningen ges på grund- och fördjupad nivå. Studierna är indelade i fyra studiehelheter, tre på grundnivå och en på fördjupad nivå. 

Hur börjar man?
Läs mer om studier vid MIK
Läs mer om musikens gestaltning MG (teori)
Instrumentpresentation

Antagning

Vi tar emot elever i anmälningsordning till alla instrument. För dig som söker in till sång (klassisk & pop) eller körsång ordnas ett sångtest.

Anmälningen sker via vår hemsida i maj.

Under läsåret kan du kontakta kansliet och höra dig för om eventuella lediga platser, kansliet@kungsvagen.fi

Läs mer

Elevavgifter

Med instrument- eller sång som huvudämne kan du för samma avgift även delta i körsång, orkester, band och kurser i musikens gestaltning. Bygg upp ditt eget paket.

MIK fakturerar per termin (höst- och vårtermin). Man kan ansöka om nedsatt avgift på ekonomiska grunder.

Läs mer