Antagning till MIK

MIK tar emot elever i anmälningsordning till alla instrument. För dig som söker in till sång (klassisk & pop) eller körsång ordnas ett sångtest. Anmälning till instrumentgrupperna sker också elektroniskt.

Sångtestet till enskild undervisning sker i år med en intervju på distans 19.5.2020 samt med en inskickad video. Mer instruktioner får du då du anmält dig. Sångtest till körsång ordnas i år på hösten i samband med att körundervisningen sätter igång vecka 35.

Vi har ett begränsat antal elevplatser per instrument och rekommenderar därför att även välja ett andra instrumentalternativ.

De som inte får en studieplats hos oss finns på en kölista. Vi kontaktar personerna i ordningsföljd ifall en studieplats blir ledig under läsåret.

Bekanta dig med läroplanen som vi följer

Anmälning till läsåret 2020-2021 sker 
4-13.5.2020.

Till anmälningen
Blanketten öppnas 4.5.2020 kl 12.00.

Under läsåret kan du kontakta kansliet och höra dig för om eventuella lediga platser, kansliet@kungsvagen.fi