Förberedande undervisning

Börja dina musikstudier i grupp. Det finns instrumentgrupper för 7-9-åringar och för dig som ännu är lite ung för att börja med solosång finns juniorsångsgrupper för ca 9-14-åringar. Anmälning till de förberedande grupperna sker elektroniskt i samband med anmälningen för nya elever.

Till anmälningen

Instrumentgrupp för 7-9-åringar

Spela i en instrumentgrupp på tre elever i 1-2 års tid och fortsätt om du vill med enskild undervisning efter det. Det är fråga om undervisning i friare form, där eleven tillsammans med sin lärare i lugn och ro får bekanta sig med sitt nya instrument. I gruppen lär sig eleven dessutom att musicera tillsammans med andra barn. Lektionens längd är 45 min.

 

Juniorsång

Förberedande undervisning i klassisk solosång i grupp på tre personer.

Juniorsången är till för dig som är ca 9-14 år och vill lära dig mera om hur man sjunger riktigt bra. Vi övar att använda sångrösten på ett hälsosamt och naturligt sätt och sjunger olika slags sånger, som passar för barnrösten. Vi träffas i grupp med tre elever (skilda grupper för pojkar och flickor) och sjunger både tillsammans och enskilt och lär oss med och av varandra. -

Popsångsgrupp

Förberedande popsångsundervisning i grupp på tre personer.

Sångstudier går bra att börja i grupp med två andra sångare. Man kan sjunga sånger av favoritartister, sjunga solodelar och lära sig att sjunga i stämmor. Man lär sig tillsammans bl a olika stilararter, sångteknik och frasering. Tyngdpunkten i gruppundervisningen ligger på popmusik.