Klassisk undervisning

I den så kallade klassiska undervisningen lär du dig spela musik från tidigare sekler fram till nutid på det instrument du valt. Personlig handledning betonas och eleven erbjuds också möjlighet att på ett mångsidigt sätt skapa och studera musik i samarbete med andra. Enskild undervisning (en lärare och en elev) ges i huvudämnet (instrument eller sång) samt i ett ev biämne. Samspel och musikens gestaltning ingår i studierna.

Läs mer om förberedande undervisning i instrument och sång

Undervisning ges i flera instrumentInstrumentpresentation

Samspel ingår också i studiepaketet
t ex körsångsångensemble, samspelsgrupp, orkester

 

Körsång

Sjung tillsammans med andra. I MIK får du bekanta dig med musik i olika stilarter allt från klassisk körrepertoar till poprepertoar.

Det finns körer både för flickor och pojkar och för olika åldrar.

Läs mer

Orkestrar

Läsåret 2019-2020 är ett "orkesterår”, ett år då vi möjliggör en orkestererfarenhet för alla elever. Vi har för nästa läsår grundat flera olika orkestrar, som kommer att jobba under olika perioder, orkestrar som parallellt har alternativa övningstider på andra veckodagar och undervisningsplatser för att möjliggöra och underlätta ett deltagande. De orkestrar som har parallella övningar kommer att med jämna mellanrum öva tillsammans och bildar då en större orkester.

I flera orkestrar är också pianister och gitarrister välkomna, gitarristerna kommer även att ha en egen orkesterperiod. I listan över orkestrar hoppas vi att du hittar ditt alternativ för nästa läsår.

Läs mer

Musikens gestaltning

Studierna i musikens gestaltning (teori) på grundnivån ingår i studiehelheterna. Teoridelen i musikens gestaltning 1 är integrerad i instrumentundervisningen. Därefter sker undervisningen i grupp. Undervisning i MG inleds oftast vid 9-års ålder.

Läs mer