Klassisk undervisning

I den så kallade klassiska undervisningen lär du dig spela musik från tidigare sekler fram till nutid på det instrument du valt. Personlig handledning betonas och eleven erbjuds också möjlighet att på ett mångsidigt sätt skapa och studera musik i samarbete med andra. Enskild undervisning (en lärare och en elev) ges i huvudämnet (instrument eller sång) samt i ett ev biämne. Samspel och musikens gestaltning ingår i studierna.

Läs mer om förberedande undervisning i instrument och sång

Undervisning ges i flera instrumentInstrumentpresentation

Samspel ingår också i studiepaketet
t ex körsångsångensemble, samspelsgrupp, orkester

 

Körsång

Sjung tillsammans med andra. I MIK får du bekanta dig med musik i olika stilarter allt från klassisk körrepertoar till poprepertoar.

Det finns körer både för flickor och pojkar och för olika åldrar.

Läs mer

Orkestrar

Att spela och sjunga tillsammans med andra är det som för många gör denna hobby till en meningsfull fritidssysselsättning.

I flera orkestrar är också pianister och gitarrister välkomna. I listan över orkestrar hoppas vi att du hittar ditt alternativ.

Läs mer

Musikens gestaltning

Studierna i musikens gestaltning (teori) på grundnivån ingår i studiehelheterna. Teoridelen i musikens gestaltning 1 är integrerad i instrumentundervisningen. Därefter sker undervisningen i grupp. Undervisning i MG inleds oftast vid 9-års ålder.

Läs mer