Hjältinnorna inhiberas

Föreställningarna 13.3 och 14.3 inhiberas pga coronaviruset.

Musikaliska möten mellan kvinnor från världshistorien

Nya TADAM tar sig an starka kvinnor genom tiden och vill berätta deras berättelser som världen kanske har glömt.   
Vad händer när dessa kvinnor möts?  

Musikteaterskolan Nya TADAM och Svenska Teatern fortsätter sitt samarbete.

I mars återvänder Nya TADAM till AMOS scenen. Hösten 2019 antogs nya elever till utbildningen och föreställningen Hjältinnorna är den här gruppens första produktion.

Föreställningar:

to 12.03.2020 kl 19:00
fr 13.03.2020 kl 19:00 inhiberad
lö 14.03.2020 kl 14:00 inhiberad
lö 14.03.2020 kl 19:00 inhiberad

På scen

KARIN BOSTRÖM
DINA FIERENS
EVA GUSTAFSSON
MERITA HILDÉN
FELICIA HOLMÉN
JESSICA KORKMAN LOPES
OLIVIA LAAKSONEN
MERETE LINDHOLM
KATIE LINDQVIST
REBECCA NURMINEN
JENINA NYSTRÖM
ANNA ROSENDAL
JULIETTE SANDSTRÖM
BERTHA SIMOJOKI
Text: KAISA LUNDÁN
Regi: MARIKA PARKKOMÄKI
Koreografi: ANNE PIHLSTRÖM
Piano, arrangemang: TUOMAS J. TURUNEN
Körinstudering, körarrangemang:
HANNA MANNERSTRÖM
Sånginstudering:
EVA AITOAHO, ANNE CARLSSON,MARGARITA EKLUND, EMMA RAUNIO, TANJA SAVIJOKI, MINNA-LIISA TAMMELA
Ljusplanering: JAN-ERIK PIHLSTRÖM
Producent: ELIN WESTERLUND

Mer info på Svenska Teaterns hemsida

Musikteaterutbildningen Nya Tadam

Nya TADAM är en 2-årig musikteaterutbildning för ungdomar i huvudstadsregionen i åldern 15-22. Utbildningen startade redan 1994 då hette den TaDaM och fungerade under Brages Musikskola men är sedan 2015 är den ett samarbete mellan Musik- och Kulturskolan Sandels i Helsingfors, Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo, Grankulla musikinstitut samt Vanda musikinstitut.

Under tidigare år har utbildningen ofta kulminerat i en Broadway musikaluppsättning. Efter att utbildningens blev ett större samarbete mellan fyra musikinstitut har konceptet ändrats lite och eleverna gör en mindre föreställning i slutet på första året och en större produktion i slutet på andra året. Nya TADAM har ett pågående samarbete med Svenska Teatern och föreställningarna förverkligas på Svenska Teaterns scener. Nyskrivet har varit ett ledord vad gäller texten och musiken.

Våren 2017 avslutades perioden med den nyskrivna ungdomsmusikalen Connected. Under våren 2019 jobbade eleverna med föreställningen Vilja Andas. Det var en nyskriven pjäs som modigt tog sig an det aktuella temat om ungdomars psykiska hälsa och ohälsa.

Genom åren har ett starkt brand skapats

Under åren har en ansenlig mängd av våra finlandssvenska skådespelare och musikalartister startat sin yrkesbana i Tadam. Genom åren har ett starkt brand skapats. Namnet Tadam känner de flesta svenskspråkiga i huvudstadsregionen till. Det är alltså inte bara utbildningens eleverna som nås utan det är också en stor publik som får ta del av produktionerna, således är Nya TADAM ett visitkort för alla medverkande musikinstitut. T.ex. Connected år 2017 sågs av över 3000 personer, trots sin korta spelperiod.

Grundläggande men gedigen musikteaterutbildning

Syftet med utbildningen är att erbjuda eleverna en grundläggande men gedigen musikteaterutbildning, där de själva är med och både skapar och framför materialet. Utbildningen är uppbyggd så att eleverna har undervisning 3 gånger i veckan; drama- och dans undervisning samt individuella sånglektioner/ körsång. Utöver det ordnas det varje termin två intensiva repetitionsveckoslut, sista terminen inför slutproduktionen uppgår repetitionerna allt som allt till ca. 160 h. Det betyder att eleverna verkligen satsar helhjärtat och fokuserat och i slutändan får de en verkligt omfattande och professionell utbildning.

Utbildningen leds av en styrgrupp bestående av musikinstitutens rektorer samt producent Elin Westerlund och dramapedagog/regissör Marika Parkkomäki. Utöver dessa finns det dans-, kör- och sånglärare från alla musikinstitut knutna till utbildningen. Till utbildningens produktioner engageras dramaturg, kompositör, kapellmästare och övrig teknisk personal. I bandet ingår det både professionella musiker/lärare och studeranden.

Allmänbildande kunskap om teater och musikal

Utöver den ordinarie undervisningen försöker utbildningen också ge eleverna en allmänbildande kunskap om teater och musikal, genom att under året tillsammans gå på föreställningar samt ha gästföreläsare/lärare med specialkunskap inom området. T.ex. förra året höll Martin Segerstråle en masterclass i musikalsång åt oss. (Segerstråle är utbildad musikalkapellmästare från Royal Academy of Music i London, han var kapellmästare för CATS på Tampereen Teatteri 2018 och snart aktuell som kapellmästare för Ringaren i Notredame på samma teater. Numera också kursrektor för Wegelius institutet.)

År 2018 beviljade Svenska Teaterns stipendiefond ett resestipendium för hela gruppen vilket gav oss möjligheten resa till London och se på musikal och teater. Motiveringen till ansökan var att Nya TADAM ger grundutbildning till framtidens skådespelare och musikalartister i svenskfinland. Tadam-eleverna brinner för musikal men de flesta har aldrig ens sett en West End musikal, vilket anses höra till allmänbildningen. I början på november 2018 reste hela gruppen till London och såg Les Miserables på Queen’s Theatre samt Romeo och Julia av The Royal Shakespeare Company. Resan var inspirerande och en fantastisk upplevelse för alla som deltog.

Vi samarbetar

Utbildningen sker som ett samarbete mellan huvudstadsregionens musikinstitut, Musik- och Kulturskolan Sandels, Musikinstitutet Kungsvägen, Grankulla musikinstitut och Vanda musikinstitut samt med Ungdomsgården Sandels och Svenska Teatern.