Pop & jazzundervisning

Det musikaliska innehållet i pop- och jazz undervisningen hämtas från de så kallade rytmmusikgenrerna dvs pop-, rock- och jazzmusiken, samt de olika etniska musikstilarna. Betoningen ligger på de rytmiska elementen och musiken bygger till stor del på improvisation. Gehör, stilkännedom och samspel är en viktig del i undervisningen.

Enskild undervisning (en lärare och en elev) ges i huvudämnet (instrument eller sång) samt i ett ev biämne. Samspel och musikens gestaltning ingår i studierna.

Undervisning ges i följande instrument:

Kören Pure Voices

Pure Voices är en blandad kör som har sina rötter i rytmmusiken. Kören riktar sig till ca 16 - 20 åringar och välkomnar alla röster. 

Kom med och påverka repertoaren! Alla intresserade är välkomna både pojkar och flickor.

Läs mer

Popsångsgrupp

Förberedande popsångsundervisning i grupp på tre personer.

Läs mer

Sångensemble

Är riktad till längre hunna elever som redan har kunskaper i stämsång och kan läsa noter. Sångensemblen byggs upp vid behov och intresse, dvs då vi har tillräckligt många sångare på samma nivå som kan forma en bra grupp. 

Läs mer

Band

Spela tillsammans med andra. Vi spelar både ”covers” och egna gjorda låtar.

Läs mer

Jazzband

För de något längre hunna eleverna eller elever i gymnasieåldern som vill lära sig mera om jazz och improvisation.

Läs mer

Musikens gestaltning - AMP

Undervisningen i musikens gestaltning (teori) är integrerad i bandundervisningen. I praktiken betyder det att vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion i 45 min där vi spelar låtar och i praktiken går igenom olika teoretiska fenomen som kommit upp på teorilektionen.

Läs mer