Musikens gestaltning - AMP

Undervisningen i musikens gestaltning (teori) är integrerad i bandundervisningen. I praktiken betyder det att vi har 45 min där vi går igenom teori från bl a boken Doktor Tonika. Samma grupp fortsätter med bandlektion (45 min) där vi spelar låtar och går igenom olika teoretiska fenomen som har kommit upp på teorilektionen.

Sammanlagt är eleverna på plats i 90 minuter. Detta är ett system som kallas för AMP (afroamerikkalaisen musiikin perusteet) och detta medför att vi kommer att utforska musikteorin på ett praktiskt sätt och samtidigt får eleverna möjlighet att spela mera i band. Eleverna är färdigt indelade i grupper och er egna instrumentlärare eller AMP-lärare informerar er om vilken grupp ni hör till.

För teoriundervisningen behöver eleverna boken Doktor Tonika -Lärobok i musikens teori, tonträffning och notskrivning, Pasi Heikkilä Veli-Matti Halkosalmi. Boken finns att köpas via läraren eller från www.f-musiikki.fi på svenska eller finska.

Pop/jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP men i studiehelhet 3 väljer man också två valbara kurser. Läs mer om Musikens gestaltning och de valbara kurserna.