Elevavgifter

Intäkterna för verksamheten består av statsandelar, verksamhetsunderstöd av Esbo stad och elevavgifter. Mera information om villkoren för elevavgifterna finns längre ned på sidan. Skyldighet att betala elevavgifter uppkommer då man tar emot studieplatsen. Avgiften debiteras två gånger per år, en gång under höstterminen och en gång under vårterminen

Fakturan kommer per e-post från "Eepos-postitus <laskutus@eepos.fi>" och som ämne "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen"
 

Läsåret 2019-2020
och 2020-2021

Grundnivå

Huvudämne 30 min
190 € / termin

Huvudämne 45 min
290 € / termin

Huvudämne 60 min
355 € / termin

Biämne 30 min
190 € / termin

Fördjupad nivå   

Huvudämne 60 min
355 € / termin

Biämne 30 min *
190 € / termin

Förberedande studier

Gruppundervisning 45 min
(instrumentgrupp 7-9-åringar, kantele, junior- eller popsång) **
190 € / termin

Musiklek

Musiklek 3-6-åringar 45 min
115 € / termin

Musiklek 3-6-åringar 60 min
140 € / termin

Musiklek 0-2-åringar 45 min
80 € / termin

Övriga studier

Kör, orkester, band, musikens gestaltning *** 
90 € / termin

Öppen undervisning

30 min (fortlöpande undervisning)
600 € / termin

10 x 30 min
365 € / paket


*  Biämne 45 min 290 €
** Halva avgiften när man även har ett huvudämne.
*** Ingen avgift när man även har ett huvudämne.

Syskonrabatt

Syskonrabatt 20 % från det andra barnet, då det första har ett huvudämne eller deltar i musiklek. Gäller inte avgift för kör, orkester, band, musikens gestaltning, öppen undervisning eller instrumenthyra.

Övriga avgifter meddelas det skilt om, t.ex. för deltagande i verkstad, resa eller annat.


Instrumenthyra

Normal instrumenthyra
70 € / termin

Hyra för stor harpa
175 € / termin

Hyra för kantele, vissa plastinstrument
25 € / termin


Nivåprovsavgift för utomstående

Grundnivå 
80 €

Fördjupad nivå (stora I:an) 
175 €

Villkor för elevavgifter

Då man tar emot en studieplats förbinder man sig samtidigt att betala elevavgiften enligt dessa villkor.Läs mera »

Nedsatt elevavgift på ekonomiska grunder

Det går att ansöka om nedsatt elevavgift. Detta sker en gång per år, senast 15.9.Läs mera »