Välkommen till Elevsidan

Ny Babygrupp startar

I januari startar en ny babygrupp i Vindängen.Läs mera »
idag kl. 10:37

Coronapass i bruk för publik

Från och med 7.12 börjar vi kontrollera coronapass av publiken som är över 16 år. Läs mera »
03.12.2021 kl. 10:58

Coronainfo

Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och därför har vi återgått till en stark maskrekommendation för alla 12-åringar och äldre oberoende av vaccinationsskydd. Rekommendationen är i kraft till den 16.1.2022.Läs mera »
25.11.2021 kl. 13:32

Läsåret 2021-2022:

Hösttermin: 16.8-19.12 *
Vårtermin: 10.1-29.5

Lovdagar:

Höstlov 18-24.10
Jullov 20.12-9.1
Sportlov 21-27.2
Påsklov 15.4-18.4
Kristi himmelfärdsdag 26.5

* Den individuella och smågruppsundervisningen börjar fr o m 16.8, gruppundervisningen (orkester, kör, musikens gestaltning) fr o m 23.8 och musikleken fr o m 30.8.

(1–2 ggr/termin kan falla bort pga sjukdom eller annan godtagbar orsak)

Händelsekalender

Torsdag
9.12
18:30
Fredag
10.12
18:30

Popsångarnas julkonsert

Vindängensalen
Lördag
11.12
14:00

MIKs Julkonsert

Esbo domkyrka
Måndag
13.12
17:00

Gitarristernas julkonserter

Vindängensalen
Måndag
13.12
18:00

Gitarristernas julkonserter

Vindängensalen
Måndag
13.12
19:00

Gitarristernas julkonserter

Vindängensalen
Tisdag
14.12
18:00

Pianoafton

Vindängensalen
Onsdag
15.12
18:00

Violinafton

Vindängensalen
Torsdag
16.12
17:00

Juniorsångarnas julkonsert

Vindängensalen
Torsdag
16.12
18:30

Samspel

Samspel ingår i studierna vid MIK. Det finns flera olika möjligheter och något för alla. Läs mer om de olika alternativen nedan. Be hjälp av vår studiehandledare ifall du vill ha råd.

Mina studier - Eepos

MIKs elevregister finns i Eepos. Alla elever har en egen sida i Eepos där man själv kan följa med sina studier, uppdatera kontaktuppgifter och ha kontakt med läraren samt samla material från sina studier.

Ifall du glömt ditt lösenord, kontaka kansliet@kungsvagen.fi

Logga in

Enkätsvar från elever och föräldrar

I slutet av januari 2020 hade ni möjlighet att svara på tre olika enkäter angående studierna vid MIK. Enkäterna var riktade till elever mellan 9–12 år, elever över 13 år samt föräldrar. Vi hade en liknande enkät senast år 2017. Tack till alla er som tog er tid att svara på frågorna i enkäten! 

Överlag är svaren väldigt positiva och vi är mycket glada över att ni verkar trivas vid MIK!

Bland 9 – 12 åringar märker vi hur glädjen att musicera sprudlar fram. Eleverna verkar komma med mer förslag till repertoar än tidigare och det improviseras också något mer nu jämfört med svaren år 2017. Det här går hand i hand med den nya läroplanen om att eleven ska vara med och skapa sin egen repertoar och målsättningar. Även teoretiska saker avhandlas något mer än tidigare på instrumentlektionerna. Alla som svarade tycker det är roligt att komma på lektionerna. 

Även bland eleverna över 13 år verkar det som om eleverna får komma med mer förslag till repertoar än tidigare och nästan 90% av svarandena säger att de kan påverka sina musikstudier tillräckligt mycket. Ett fint resultat med hänvisning till den nya läroplanen. 

Ungefär hälften av svaren menar att läraren uppmuntrar till eget improviserande och skapande av musik. 

Även nästan 90% svarar att de vet vad de är bra på och vad de kan bli bättre på i musiken. Bl.a. med tanke på det livslånga lärandet är den här frågan av vikt, något som också betonas i den relativt nya läroplanen. 

Bland de fritt formulerade kommentarerna kan vi läsa att stämningen överlag är riktigt bra vid MIK även om någon tycker att det ibland är lite för allvarligt för eleven. 

Föräldrarna svarar att 96% av eleverna trivs på instrument- eller sånglektionerna och är överlag mycket nöjda med studierna vid MIK. Musikens gestaltning, eller teoriundervisningen, är enligt en del problematisk och inte så inspirerande. Vi har dock integrerat den första teorikursen i instrumentundervisningen så att sambanden mellan teori och praktik ska vara så tydlig som möjligt. För övrigt ska vi försöka fortsätta utveckla pedagogiken inom musikens gestaltning så att sambandet mellan teori och praktik framgår så tydligt som möjligt. 

De flesta tycker att MIKs samspelsformer fungerar bra och att det finns tillräckligt av dem. Atmosfären vid MIK tycker de allra flesta att är riktigt bra och man känner sig välkommen vid MIK. 

Hemsidorna tycker de flesta att fungerar bra men en del tycker att de är otydliga och att det är besvärligt att hitta relevant information där. Vi ska försöka göra dem enklare och förtydliga innehållet. 

Det är någon som svarat att de upplevt mobbning vid MIK. Jag hoppas att den som upplevt det här tar kontakt med någon av rektorerna för att diskutera saken närmare så att vi på alla sätt och vis kan motverka det här. Även gällande övriga problem är ni välkomna att ta kontakt och diskutera. 

Jag tackar er för alla era svar och vi kommer att diskutera svaren närmare med lärarna och fortsättningsvis utveckla MIK utifrån den respons vi fått från er. 

Enkätsvar elever 9-12 år
Enkätsvar elever över 13 år
Enkätsvar föräldrar

 

Läs också:

Läroplanen 

Plan för jämställdhet 

Register- och dataskyddsbeskrivning 

Verksamhetsberättelse

Slutrapporter från projekten Kreativ improvisation 1 och 2
MIKs samarbetsprojekt med musikinstituten Juvenalia och Avonia kring fortbildning i improvisation som pågick mellan åren 2016-2019.