Elevavgifterna för vårterminen

23.03.2020 kl. 12:50
Faktureringen för vårterminen inleds vecka 13.

Trots den speciella situation vi befinner oss i fortsätter undervisningen på MIK, men nu på distans. Även gruppundervisningen fortsätter med olika metoder. Därför faktureras alla normalt. I vissa undantagsfall kan det förekomma nedsatt avgift. Det är då fråga om grupper det varit svårt att ordna distansundervisning för.

Fakturan kommer per e-post från "Eepos-postitus <laskutus@eepos.fi>" och som ämne står det "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen"

Läs mer om elevavgifterna