Stad i ljus

10.05.2021 kl. 12:42
Sjungen av Cavata och Cavatina

 

Stad i ljus
av Py Bäckman

Sjungen av Musikinstitutet Kungsvägens körer Cavata och Cavatina under ledning av Christel och Rabbe Österholm.