Elevinfo - november 2021

25.11.2021 kl. 13:24
Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen.

Bästa elever och MIK-familjer! 

Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och därför har vi återgått till en stark maskrekommendation för alla 12-åringar och äldre oberoende av vaccinationsskydd. Rekommendationen gäller i alla offentliga utrymmen inomhus, t.ex. i skolor och musikinstitut. Den här rekommendationen är i kraft till den 16.1.2022.

De övriga restriktionerna är tillsvidare så som tidigare och vi planerar in konserter enligt en begränsad mängd personer i olika utrymmen.

Allmänna rekommendationer gällande läget med Covid-19

 

 • Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom kommer man inte till MIK
 • Lektionerna hålls som närundervisning om man inte är sjuk eller har sjukdomssymtom
 • Distansundervisning är fortfarande ett undantag, men ett alternativ om någondera parten har medicinska skäl eller karantän.
 • I dessa fall kommer läraren överens med familjerna hur undervisningen sköts.
 • Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före lektionen
 • Desinficeringsmedel finns att tillgå på alla undervisningsplatser
 • Vi håller alla ett behörigt avstånd från varandra, 1-2 m, och skakar inte hand
 • Stark rekommendationen att använda mask för alla elever som fyllt 12 och uppåt 
 • Det finns fortsättningsvis plexiglas i många klassrum, framförallt i de klassrum där det undervisas sång eller blåsinstrument

Rekommendationer och info gällande kommande konserter och elevkvällar under hösten 2021


För att säkerställa den fortsatta säkerheten i våra utrymmen begränsar vi fortfarande antalet i publiken något. Vi önskar att man anmäler sig till våra konserter via vår hemsida. 

Med tanke på konserter i MIKs utrymmen finns tre huvudsakliga utrymmen: 

 • Vindängens musiksal: max 70 personer samtidigt
 • Karamalmens sal: max 20 personer samtidigt
 • Stockhusets sal, (Forte): max 20 personer samtidigt

Vi utgår från att varje elev som uppträder kan ta 1 - 2 personer med sig. 

Julkonsert

Lördagen den 11 december har MIK sin traditionella julkonsert klockan 14.00 i Esbo domkyrka. Det här året kommer konserten att ordnas med mindre uppsättningar så att vi kan hålla avstånd i olika delar av kyrkan. Kom ihåg att anmäla er via vår hemsida.

Fakturor

Höstens elevavgifter har skickats till er för en månad sedan från adressen Eepos-postitus <laskutus@eepos.fi> med rubriken "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen". Kontakta ekonom(at)kungsvagen.fi om ni av någon orsak inte fått någon faktura eller har frågor kring den. Till de som ännu inte betalt går det vecka 48 en påminnelsefaktura. Även de som ännu inte fått faktura går det en faktura vecka 48.

Valbara kurser i musikens gestaltning under våren 2022

Kursen Musikkännedom startar från och med den 10 januari, måndagar Stockhuset kl. 19.15 med Mathias Waenerberg. Elina Mattila håller samma kurs i Vindängen på onsdagar kl. 18.30, med start den 12 januari. Anmälningar till de här kurserna till bitr.rektor(at)kungsvagen.fi. Musikkännedom är en obligatorisk kurs inom studiehelhet 3. 

Musiklek

Vi kommer att köra i gång med en ny musiklekgrupp för babyn födda 2021. Den hålls på måndagar i Vindängen kl 10.15. Det finns fortfarande plats i en del andra musiklekgrupper. Anmälningar via kungs.eepos.fi.

Höstterminens slut

Den sista undervisningsdagen för den här terminen är lördagen den 18 december om inte annat har överenskommits med läraren. Vi inleder vårterminen måndagen den 10.1.2022. 

Mejladresser

Kom ihåg att meddela MIKs kansli om ni byter mejladress så att vi har uppdaterade kontaktuppgifter till er hela tiden. 

Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen

MIK kommer inte att ha EBUF som huvudman från och med 1.1.2022 eftersom Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen fått undervisningstillstånd från Undervisnings-och kulturministeriet. Samtidigt tas undervisningstillståndet bort från EBUF.

Det kommer inte att ske några förändringar i verksamheten trots bytet av huvudman.
Den här förändringen har förberetts i ett par år och både EBUF och MIK är av den åsikten att det är bra att separera verksamheterna. Vi kan informera mera om stiftelsen i vårens första infobrev.

Hemsidan

Via MIKs hemsida får ni också info om de olika konserterna och evenemangen som är på gång. Info om evenemangen får ni naturligtvis också via t.ex. instagram eller facebook. Gå gärna in där och ”gilla” MIK. 

Vi önskar er en trevlig lillajul samt en fin adventstid!

Med vänlig hälsning, 

Patrik Smulter
rektor - MIK