Coronainfo

25.11.2021 kl. 13:32
Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och därför har vi återgått till en stark maskrekommendation för alla 12-åringar och äldre oberoende av vaccinationsskydd. Rekommendationen är i kraft till den 16.1.2022.

Coronaläget har försämrats i huvudstadsregionen och därför har vi återgått till en stark maskrekommendation för alla 12-åringar och äldre oberoende av vaccinationsskydd. Rekommendationen gäller i alla offentliga utrymmen inomhus, t.ex. i skolor och musikinstitut. Den här rekommendationen är i kraft till den 16.1.2022.

De övriga restriktionerna är tillsvidare så som tidigare och vi planerar in konserter enligt en begränsad mängd personer i olika utrymmen.

Allmänna rekommendationer

 • Om man är sjuk eller har sjukdomssymtom kommer man inte till MIK
 • Lektionerna hålls som närundervisning om man inte är sjuk eller har sjukdomssymtom
 • Distansundervisning är fortfarande ett undantag, men ett alternativ om någondera parten har medicinska skäl eller karantän.
 • I dessa fall kommer läraren överens med familjerna hur undervisningen sköts.
 • Vi är alla mycket noggranna med handhygienen och tvättar händerna före lektionen
 • Desinficeringsmedel finns att tillgå på alla undervisningsplatser
 • Vi håller alla ett behörigt avstånd från varandra, 1-2 m, och skakar inte hand
 • Stark rekommendationen att använda mask för alla elever som fyllt 12 och uppåt 
 • Det finns fortsättningsvis plexiglas i många klassrum, framförallt i de klassrum där det undervisas sång eller blåsinstrument

Rekommendationer och info gällande konserter


För att säkerställa den fortsatta säkerheten i våra utrymmen begränsar vi fortfarande antalet i publiken något. Vi önskar att man anmäler sig till våra konserter via vår hemsida. 

Med tanke på konserter i MIKs utrymmen finns tre huvudsakliga utrymmen: 

 • Vindängens musiksal: max 70 personer samtidigt
 • Karamalmens sal: max 20 personer samtidigt
 • Stockhusets sal, (Forte): max 20 personer samtidigt

Vi utgår från att varje elev som uppträder kan ta 1 - 2 personer med sig.