Läroplanen

En ny läroplan har tagits i bruk inför läsåret 2018-2019. Nuvarande elever har en övergångsperiod och kan välja vilken läroplan de vill följa fram till våren 2021.

Läroplanen pdf