Popsångskonsert

06 Mars 2020 kl. 18.00–19.00

OBS! Tiden ändrad till 18.00.

Nivåkonsert i popsång.

Fritt inträde


Plats
Vindängensalen
Vindgränden 6 B
02100 Esbo

Arrangör
Musikinstitutet Kungsvägen