Föräldraföreningen Tongivarna

Föreningens styrelse sammankallar till föreningsmöte 9.12.2019 kl. 17.30 i Vindängen. 

På föreningens årsmöte 12.11.2019 fattades beslut om att lägga ner verksamheten och upplösa föreningen. Enligt föreningens stadgar kan föreningen upplösas om två på varandra följande föreningsmöten röstar för det. På föreningsmötet 9.12.2019 röstas det därmed för andra gången om nedläggning av verksamheten och upplösandet av föreningen.

Alla medlemmar önskas välkomna till föreningsmötet.

Esbo 15.11.2019

Styrelsen för Tongivarna - understödsförening för Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo r.f.


Bästa MIK-föräldrar!

MIK har en föräldraförening, Tongivarna, som har stött musikinstitutets elever redan i många år. Föreningen stöder bl.a. enskilda evenemang såsom kör- eller orkesterresor och andra projekt. Tongivarna betalar t.ex. mellanmål under långa projektövningar och motsvarande evenemang. Föreningen understöder också de stipendier som delas ut till elever och personal på MIK:s vårfest och ordnar saft- och kaffebjudningar vid vår- och julfester. Dessutom har föreningen i år ordnat en klädförsäljning och möjlighet att beställa MIK-skjortor för att skapa sammanhållning.

Föreningen skulle nu behöva nya aktiva styrelsemedlemmar för att kunna fortsätta sin verksamhet och inte vara tvungen att lägga ner den.

Den nuvarande styrelsen har fungerat med samma sammansättning i väldigt många år, och många av styrelsemedlemmarna har inte längre barn som går i MIK. Det behövs därför några nya medlemmar för att föreningen inte ska vara tvungen att avsluta sin verksamhet (vilket skulle vara mycket tråkigt). Arbetet är inte drygt - vi säljer korv på Glims höstmarknad och säljer MIK-skjortor på nätet 1–2 gånger i året. Ofta ställer vi också upp vid något annat tillfälle under året. Möten hålls ca 4 gånger i året. Arbetet är riktigt roligt och vi har en fin grupp föräldrar i nuvarande styrelse, men en viss rotation behövs.

Så det skulle vara väldigt fint ifall just du kunde tänka dig att komma med i Tongivarnas verksamhet! På det sättet kan du stöda MIK och också själv få en än bättre inblick i musikinstitutets verksamhet.

Meddela i så fall ditt intresse till nuvarande ordförande Pekka Palomäki (pekka.m.palomaki@gmail.com). Du är varmt välkommen med!

Med vänliga hälsningar,
Tongivarnas styrelse

Kom med

Tongivarna vill vara en trivselskapande kontaktlänk mellan elever, lärare, föräldrar och musikinstitutet. Hur skulle du vilja utveckla musikinstitutets vardag och fest? Kom med och påverka!

Vi ser fram emot att höra av dig!

Kontaktperson: ordförande Pekka Palomäki,
e-post pekka.m.palomaki@gmail.com,
tel 040 572 4227


Medlemsavgift: 10 €/person/år 

Betalas till:

Tongivarna - understödsförening för Musikinstitutet Kungsvägen i Esbo r.f. 
Aktia Bank Abp FI8340552950005837,
Meddelande: namn +adress+ e-postadress

Föreningen brukar bl.a. dela ut elevstipendier, köpa notmaterial och understöda olika projekt som musikinstitutet har.

Medlen får understödsföreningen bl.a. genom att uppbära medlemsavgifter och genom försäljning av grillad korv eller cafévaror. Medlemsavgiften är en viktig del av våra intäkter.