Stråkorkestrar

Läsåret 2020-2021

Nybörjare

Det finns alternativa övningstider då du kan öva i en mindre grupp. Sedan spelar alla tillsammans i en orkester vissa övningsdagar.

måndag kl 17.30-18.15
Mattby, Mattlidens gymnasiums musiksal
lärare: Anna Pohjola

torsdag kl 17.30-18.15
Hagalund, Vindängen, MIK
lärare Ulrike Drosdek

Nivå 1

Det finns alternativa övningstider då du kan öva i en mindre grupp. Sedan spelar alla tillsammans i en orkester vissa övningsdagar.

onsdag kl 17.00-18.00
Hagalund/Vindängen, MIK
lärare: Anna Pohjola

torsdag kl 17.45-18.45
Mattby, Stockhuset
lärare: Alexander Kulikov

Nivå 2

Det finns alternativa övningstider då du kan öva i en mindre grupp. Sedan spelar alla tillsammans i en orkester vissa övningsdagar.

onsdag kl 18.15-19.00
Hagalund/Vindängen, MIK
lärare: Anna Pohjola

tisdag kl 17.30-18.15
Mattby, Stockhuset
lärare: Ulrike Drosdek

Nivå 3 och fördjupad nivå,

Kammarorkestern Cappella

dir Hannu Norjanen
intendent Jennika Pohjola 
jennika.pohjola@kungsvagen.fi

övar peridovis, fredagkvällar och lördag förmiddagar
Hagalund/Vindängen, MIK - Vindängensalen eller Klangkulla