Musikens gestaltning

Läsåret 2021-2022

Läsåret 2021-2022

Musikens gestaltning 1

Må 15.00-16.00
Mattby, Stockhuset
Lärare: Elina Mattila

Må 17.00-18.00
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

Ti 15.30-16.30
Mattby, Stockhuset
Lärare: Christel Österholm

Ons 17.00-18.00
Karamalmen
Lärare: Christel Österholm

Ons 16.15-17.15
Vindängen
Lärare: Elina Mattila

 

Musikens gestaltning 2

Må 16.00-17.00
Mattby, Stockhuset
Lärare: Elina Mattila

Ons 15.15-16.15
Vindängen 
Lärare: Elina Mattila 

Ons 16.00-17.00
Karamalmen
Lärare: Christel Österholm

 

Musikens gestaltning 3

Må 18.00-19.00
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

Ti 16.30-17.30 
Mattby, Stockhuset
Lärare: Christel Österholm

Ons 17.15-18.15
Vindängen
Lärare: Elina Mattila

Ons 18.00-19.00
Karamalmen 
Lärare: Christel Österholm

 

Musikens gestaltning 4 (fördjupad nivå)

Ons 17.00-18.30
Vindängen 
Lärare: Mathias Waenerberg

 

Musikkännedom

Må 19.15-20.45 VT
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

 

Popjazz musikkännedom

Varannan lördag kl 11.00-12.30 
Vindängen, Hagalund
Lärare: Lauri Salokoski

Börjar 28.8

  • 28.8 - Rötter i Afrika. Delta-blues på 1930- talet.
  • 11.9 - Chicago-Blues, Rock n’ Roll 1950-talet
  • 18.9 - Ljudteknikens evolution och dess inverkan på popmusikens estetik. 
  • 9.10 - 1960-talet: British Invasion, Hårdrocken föds, Hippierörelsens music, Protestsånger. Soul-musiken träder fram: Stax och Motown  
  • 16.10 - 1970-talet: Progrock och Punk. Disco. Glamrock. 
  • 6.11 - 1980-talet: New Wave, Post-punk och New Romantics. Hiphop blir mainstream. 
  • 20.11 - 1990-talet: Grunge slår igenom. Dance och Techno. 
  • 4.12 - Prov.

 

Musikkännedom 3-4 (fördjupad nivå)

Ons 18.30-20.00 VT
Vindängen
Lärare: Elina Mattila

 

Notskrivning på dator

Må 19.15-20.15 HT
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

 

Pop jazz musikens gestaltning 2 (sångare)

Ti 17.00-18.00
Vindängen
Lärare: Minna-Liisa Tammela

 

Musikproduktion 

Ti kväll
Vindängen
Lärare: Niklas Silén

 

Låtskrivning

To kl 18.15-19.15
Vindängen
Lärare: Teemu Aitoaho

 

Komposition (fördjupad nivå)

Ons 18.30-20.00
Vindängen
Lärare: Mathias Waenerberg

Studier i komposition kan ordnas i Vindängen på onsdagar och i Stockhuset på fredagar.

Kursen på fredagar ordnas delvis på distans och den kommer att pågå fram till sportlovet. Det finns till och med möjlighet att få enskild undervisning i komposition. Det här är möjligt att ordna tack vare extern finansiering för lite extra kompositionsstudier för elever vid MIK.
Anmäl ditt intresse till kansliet@kungsvagen.fi 
Förfrågningar kan riktas till Patrik Smulter, rektor@kungsvagen.f