Musikens gestaltning

Läsåret 2021-2022

Läsåret 2021-2022

Musikens gestaltning 1

Må 15.00-16.00

Mattby, Stockhuset

Lärare: Elina Mattila

 

Må 17.00-18.00

Mattby, Stockhuset

Lärare: Mathias Waenerberg

 

Ti 15.30-16.30

Mattby, Stockhuset

Lärare: Christel Österholm

 

Ons 17.00-18.00

Karamalmen

Lärare: Christel Österholm

 

Ons 16.15-17.15

Vindängen

Lärare: Elina Mattila

 

 

Musikens gestaltning 2

Må 16.00-17.00

Mattby, Stockhuset

Lärare: Elina Mattila

 

Ons 15.15-16.15

Vindängen 

Lärare: Elina Mattila

 

Ons 16.00-17.00

Karamalmen

Lärare: Christel Österholm

 

 

Musikens gestaltning 3

Må 18.00-19.00

Mattby, Stockhuset

Lärare: Mathias Waenerberg

 

Ti 16.30-17.30 

Mattby, Stockhuset

Lärare: Christel Österholm

 

Ons 17.15-18.15

Vindängen

Lärare: Elina Mattila

 

Ons 18.00-19.00

Karamalmen 

Lärare: Christel Österholm

 

 

Musikens gestaltning 4 (fördjupad nivå)

Ons 17.00-18.00

Vindängen 

Lärare: Mathias Waenerberg

 

Ons 18.30-20.00 HT

Vindängen

Lärare: Elina Mattila

 

 

Musikkännedom

Må 19.15-20.45 VT

Mattby, Stockhuset

Lärare: Mathias Waenerberg

 

 

Musikkännedom 3-4 (fördjupad nivå)

Ons 18.30-20.00 VT

Vindängen

Lärare: Elina Mattila

 

 

Notskrivning på dator

Må 19.15-20.15 HT

Mattby, Stockhuset

Lärare: Mathias Waenerberg

 

 

Pop jazz musikens gestaltning 2 (sångare)

Ti 17.00-18.00

Vindängen

Lärare: Minna-Liisa Tammela

 

 

Musikproduktion 

Ti 18.30-20.00

Vindängen

Lärare: Niklas Silén

 

 

Komposition (fördjupad nivå)

Ons 18.30-20.00

Vindängen

Lärare: Mathias Waenerberg