Musikens gestaltning

Läsåret 2020-2021

Grundstudierna

Gehör 1 

On 15.30-16.15 
Hagalund, Mixend
Lärare: Robert Ruohola

On 17.30-18.15
Hagalund, Mixend
Lärare: Mathias Waenerberg

Må 15.45-16.30
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

On 15.45-16.30
Karamalmen
Lärare: Christel Österholm

Musikens grunder 2 

On 16.15-17.15
Hagalund, Mixend 
Lärare: Robert Ruohola

Ti 15.30-16.30
Mattby, Stockhuset
Lärare: Christel Österholm

On 16.30-17.30
Karamalmen
Lärare: Christel Österholm

Gehör 3a 

Ti 16.30-17.30 Höstterminen
Mattby, Stockhuset
Lärare: Christel Österholm

Må 16.30-17.30 Vårterminen
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

On 17.30-18.30 Höstterminen
Karamalmen
Lärare: Christel Österholm

Musikkännedom, "klassisk" 

Må 17.45-18.45 Vårterminen
Mattby, Stockhuset 
Lärare: Mathias Waenerberg

Musikkännedom, "pop/jazz" 

Tid, plats och lärare bekräftas senare
Höstterminen 

Valfria kurser

Teori 3

Må 16.30-17.30 Höstterminen
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

Gehör 3b

Ti 16.30-17.30 Vårterminen
Mattby, Stockhuset
Lärare: Christel Österholm

Notskrivning på dator

Må 17.45-18.45 Höstterminen
Mattby, Stockhuset
Lärare: Mathias Waenerberg

Musikproduktion, nybörjargrupp

Ti 17.00-18.30
Hagalund, Mixend
Lärare: Niklas Silén

Musikproduktion, fortsättningsgrupp

Ti 18.30-20.00
Hagalund, Mixend
Lärare: Niklas Silén

Fördjupade studier

Harmoni och stämföring 

On 19.15-20.45 Höstterminen
Hagalund, Mixend
Lärare: Mathias Waenerberg

Komposition

On 19.15-20.45 Vårterminen
Hagalund, Mixend
Lärare: Mathias Waenerberg