Blåsorkestrar

Läsåret 2021-2022

SvängGänget

(för nybörjare)

lärare Jussi Junttila
torsdag kl 16.45-17.30
Hagalund/Vindängen, MIK - Vindängensalen

Instrument: blåsinstrument, piano och slagverk

KlangLigan

(nivå 2)

lärare: Albinus Borg, Jussi Junttila och Åsa Gustavsson
torsdag kl 17.30-18.30
Hagalund/Vindängen, MIK - Vindängensalen

Instrument: blåsinstrument, piano och slagverk

KingsRoad

(för nivå 3, fördjupad nivå och amatörer i alla åldrar)

lärare: Albinus Borg, Jussi Junttila och Åsa Gustavsson
torsdag kl 18.30-20.30
Hagalund/Vindängen, MIK - Vindängensalen

Instrument: blåsinstrument, piano och slagverk