Övriga orkestrar

Läsåret 2019-2020

Folksvägen

- orkster med inriktning på folkmusik

lärare: Inka Eerola och Emma Viljanen-Laurmaa 
onsdag kl 18.00-19.15
Hagalund/Vindängen, MIK - Klangkulla

Instrument: stråkinstrument, dragspel, harpa, piano och gitarr


Barockstigen

- orkester med inriktning på barockmusik

lärare Satu Parkkonen och Laura Vihreäpuu

Grupp I: måndag kl 18.30-19.15
Grupp II: måndag kl 18.30-19.15
Grupp III: måndag kl 19.15-20.00
Stockhuset, rummet Forte

Övningar sker varannan vecka och ibland slår vi ihop grupperna och formar en stor barockorkester.

Instrument: blockflöjt, tvärflöjt, stråkinstrument, cembalo (pianister) och gitarr


Gitarrorkester

Orkesterperioden genomförs med stämövningar på de olika undervisningsplatserna och några gemensamma övningar inför slutkonserten.
Datum och klockslag meddelas inför perioden till alla gitarrelever.

Lärare: Matti Saarinen, Birgitta Lehtinen, Rabbe Österholm, Kari Jämbäck