Ny stiftelse upprätthåller MIK

17.01.2022 kl. 15:13
Från och med 1.1.2022 är det Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen som upprätthåller musikinstitutet. Samarbetet med EBUF som MIK tidigare var en del av fortsätter i god anda. För musikundervisningen har det här ingen direkt betydelse och allt fortsätter som vanligt för eleverna.

MIK har varit en del av EBUF sedan starten av Esbobygdens musikskola år 1974 ända fram till 31.12.2021. Från och med 1.1.2022 har Stiftelsen Musikinstitutet Kungsvägen undervisningstillståndet för MIKs del och således har MIK nu en separat egen organisation. Samarbetet med EBUF fortsätter på flera sätt men organisationerna är nu skilda från varandra. 

Diskussionerna kring den här uppdelningen har förekommit nu och då under många års tid men på våra revisorers uppmaning år 2019 påbörjade vi konkret arbetet med en separat organisation för MIKs del. Valet av organisationsmodell föll på stiftelse och urkunden undertecknades i oktober 2020. 

Under år 2021 har förberedelser gjorts kring stiftelsen och i slutet av september 2021 fick stiftelsen undervisningstillståndet av Undervisnings- och kulturministeriet från och med årsskiftet 2022. 

För musikundervisningen vid MIK har det här ingen direkt betydelse. Vi fortsätter vår verksamhet så som tidigare och strävar efter att tillgodose framförallt den svenskspråkiga befolkningen i Esbo med god och mångsidig musikundervisningen även i fortsättningen. 

Läs mer

Undervisningen fortsätter trots strejk

Några undantag blir det på grund av att vi inte kommer in till vissa undervisningsställen.Läs mera »
02.05.2022 kl. 10:17

Elevavgifterna har skickats

Kolla även skräpposten. Ännu denna gång kommer fakturan via Eepos: "Eepos-postitus laskutus@eepos.fi" med rubriken "Faktura från Musikinstitutet Kungsvägen".Läs mera »
29.04.2022 kl. 18:23

Vi finns i skolorna

I höst kommer vi att finnas i Kungsgårdsskolan i Köklax, Storängens skola i Esboviken och Lagstads skola i Esbo centrum. Vi erbjuder bl a musiklek, suzukiviolin och violin-, gitarr och tvärflöjtundervisning. Läs mera »
26.04.2022 kl. 15:37