Om MIK       Bakgrund       Stiftelsen, SMIK

Bakgrund

EN MUSIKALISK TIDSRESA

Ett musikinstitut med 850 elever föds inte ur intet. Mycket hårt arbete ligger bakom Musikinstitutet Kungsvägen och vägen till det institut som finns idag har varit händelserik. 

1970-talet

– Det var med stor iver och optimism som vi satte igång år 1974, berättar grundaren Kjerstin Sikström. 

Det var EBUF, Esbobygdens ungdomsförbund, som inspirerats av Närpes Skolmusikkår och frågade Sikström om hon inte kunde starta något liknande i Esbo. Det fanns ett stort behov av musikverksamhet på svenska i staden. På vårmötet år 1974 godkändes således “musikklubben” som en del i verksamhetsplanen. Musikskolan fick namnet Esbobygdens musikskola(ESM). 

Det första verksamhetsåret inleddes den 2.9.1974 med 97 elever och 11 lärare. 
– Mycket gjorde vi på talkoarbete och med väldigt små medel, minns Kjerstin.

1970-talet lade grunden för en allt mer stabil verksamhet. Trots att ekonomin hela tiden var mer eller mindre osäker var musicerandet mycket aktivt. År 1980 startade verksamheten på institutnivå.

1980-talet

Verksamheten hade fått luft under vingarna. År 1981 fick musikskolan sitt första egna kansliutrymme i Lagstads skola. Samma år fick man också börja förfoga över nya utrymmen i Mattby, nämligen Stockhuset. 

Under läsåret 1982–1983 grundades Nylands svenska musikläroanstalt, NSM. För att kunna tillgodose det växande behovet av musikundervisning på högre nivå grundades NSM för att betjäna hela Nyland.

Utrymmesfrågan, ja den var ett bekymmer redan från starten. EMS firade sitt 10-årsjubileum år 1984 och lämpligt till festligheterna fick man glädjebeskedet om att musikskolan hade beviljats lagstadgat statsbidrag. Det gav både erkänsla och en mer tryggad ekonomisk situation.

År 1986 fick musikskolan överta Esbo stads gamla kontorsutrymmen i Grankulla, där det fanns plats för både kansli och undervisning. Ungdomskören, som 1988 fick namnet Serena, skördade nationella och internationella framgångar.

1990-talet

De ekonomiskt svåra tiderna var ett faktum även för EMS, men verksamheten fortsatte att rulla på ändå.

Man inledde också verksamhet inom en rad nya områden: bland annat babyrytmik och dansundervisning togs med på schemat. Därtill startade man en öppen avdelning dit alla oberoende av ålder kunde komma utan examenskrav.

Till följd av de ekonomiskt svåra tiderna slogs Vanda svenska musikskola ihop med EMS år 1994, och blev Vandaenheten vid Esbobygdens musikskola.  

Efter 20-årsjubileet 1994 och sammanslagningen med Vanda utlyste man följande vår, 1995, en namntävling för det nya, gemensamma musikinstitutet. Musikinstitutet Kungsvägen utgick som segrare i tävlingen.  

Utrymmesfrågan var ett konstant bekymmer och år av lobbande för egna utrymmen bar äntligen frukt. År 1999 fick MIK flytta in på Kannbrobacken i Esbo centrum i det nyrenoverade f.d. kommunhuset.

2000-talet

Under början av 2000-talet pågick förhandlingar kring NSM, och år 2003 stod det klart att NSM skulle upplösas och undervisningen på institutnivå delades upp mellan Musikinstitutet Kungsvägen och Brages musikskola i Helsingfors. (nuvarande Musik- och kulturskolan Sandels). 

Vid MIK jobbade nu 16 ordinarie lärare, 44 timlärare och en kanslipersonal på sex personer. 

Parallellt med alla musikaliska storsatsningar fick nybygget Vindängen klartecken och trots de ekonomiskt allt svårare tiderna hade MIK vind i seglen. Den 2 juni 2009 murades grundstenen till Vindängen-huset i Hagalund. ”Ett helt nytt projekt, allaktivitetshuset ’Vindängen’ i Hagalund, ’Ett möte mellan generationerna’.

2010-talet

På vårfesten i Hagalund i maj 2010 delade Kjerstin Sikström ut sina sista betyg. Hon avgick med pension efter 36 framgångsrika år som rektor för Musikinstitutet Kungsvägen. Även den långvariga kanslisekreteraren Gun-Britt Lundström gick i pension detta år. 

Patrik Smulter tillträdde som rektor för Musikinstitutet Kungsvägen i augusti 2010. Han kastades genast in i många förändringar. Dels stod flytten till Vindängen för dörren, dels hade Vanda stad nyligen fattat beslut om att gå skilda vägar med MIK. Därtill skulle många större projekthelheter förverkligas och undervisningen rulla på i vanlig ordning. 
– Visst var det rätt tufft, men i både Vandafrågan och i flytten till Vindängen hoppade jag egentligen bara på ett redan rullande tåg. Bordet var dukat redan långt innan. 

I oktober 2010 gick flyttlasset till Hagalund och i februari 2011 firade man invigning med pompa och ståt.

Patrik har hela tiden haft några frågor som legat honom extra varmt om hjärtat. 
– Samspel i olika former ligger mig nära hjärtat. Det var en av de första sakerna jag ville börja utveckla ännu mera. Jag har också velat bredda på undervisningsutbudet och jobbar gärna vidare med att kunna erbjuda en så mångsidig utbildning som möjligt. 
Förutom dessa två frågor brinner han för att förnya, integrera och uppdatera teoriundervisningen.  


Med musiken som drivkraft har institutet etablerat sig som en synnerligen central aktör i Esbos svenska kultur- och musikliv. Att musik (vid MIK) är en hjärtesak för många går det inte att ta miste på.

 


Utdrag ur:

Musikinstitutet Kungsvägens 40-årshistorik ”En hjärtesak” (red. Hanna Kronqvist)

Vill du läsa mer om MIK rekommenderar vi jubileumsböckerna:

Musikinstitutet Kungsvägens 30-årshistorik ”Möten med musiken” (red. Åsa Thodén)
Musikinstitutet Kungsvägens 40-årshistorik ”En hjärtesak” (red. Hanna Kronqvist)

Böckerna finns att få från kansliet.