Popsång

pop&jazz undervisning

Vill du lära dig att sjunga pop, rock, latin, rhythm & blues eller jazz, d v s rytmmusik? Undervisningen i popsång ger möjlighet att studera sång mångsidigt, svängigt och med målsättning. På de enskilda lektionerna lär du dig bl a olika stilararter, sångteknik och frasering. Du kan sjunga sånger av din favoritartist och lära dig att sjunga i stämmor. Sångarna tar del i olika konserter och får uppträda så mycket man vill.