Gitarr

klassisk undervisning och pop&jazz undervisning

Du övar dig att spela akustisk gitarr, både melodispel och komp. Ja, man kan faktiskt spela melodi och komp samtidigt, bara man får ordning på fingrarna. Du lär dig att spela efter noter och ackordbeteckningar i många olika stilar.

I huvudsak är undervisningen individuell (en elev åt gången), men i perioder spelar du också tillsammans med andra.

Gitarr - klassisk undervisning
Jazzgitarr - pop&jazz undervisning