Kursbeskrivning

Läs mer om de olika kurserna i musikens gestaltning, MG (teori).

MG 1, teori

Ingår i instrument-/sångstudierna.Läs mera »

MG 1, gehör

Obligatorisk kurs. Ett läsår 45 min/vecka eller som en del av annan undervisning.Läs mera »

MG 2

Obligatorisk kurs. Ett läsår 60 min/vecka. Fortsättningskurs i gehör och musikteori.Läs mera »

Gehör 3 a

Obligatorisk kurs. En termin 60 min/vecka. Sista obligatoriska kursen i gehör.Läs mera »

Musikkännedom

Obligatorisk kurs. En termin 60 min/vecka. Klassisk eller pop/jazz.Läs mera »

Teori 3

Valbar kurs. Grundnivå. En termin 60 min/vecka. Fortsättningskurs.Läs mera »

Gehör 3 b

Valbar kurs. Grundnivå. En termin 60 min/vecka. Fortsättningskurs.Läs mera »

Komposition / Låtskrivning

Valbar kurs. En termin 60 min/vecka. För​ ​längre​ ​hunna​ ​elever på grundnivå.Läs mera »

Musikteknologi

Valbar kurs. 90 min/vecka. Nybörjar- och fortsättningsgrupper.Läs mera »

Notskrivning på dator

Valbar kurs. En termin 60 min/vecka. Grunderna i Sibelius notskrivningsprogram.Läs mera »

Improvisation

Valbar kurs på den fördjupade nivån. En termin 90 min/vecka.Läs mera »

Teori, fördjupad kurs

Valbar kurs på den fördjupade nivån. En termin 90 min/vecka.Läs mera »

Arrangering och orkestrering

Valbar kurs på den fördjupade nivån. En termin 90 min/vecka.Läs mera »

Dirigering

Valbar kurs på den fördjupade nivån. En termin 90 min/vecka.Läs mera »