Musikens gestaltning, MG (teori)

Studierna i musikens gestaltning ingår i studiehelheterna. Teoridelen i MG 1 är integrerad i instrument/sångundervisningen. Därefter sker undervisningen i grupp. Undervisning i MG inleds oftast vid ca 10-års ålder.

Pop & jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP. Läs mer om AMP

Grundnivån

Studierna i musikens gestaltning på grundnivån ingår i de tre studiehelheterna för de övriga studierna.Läs mera »

Fördjupad nivå

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.Läs mera »

Anmälning

Anmälningen sker elektroniskt i samband med fortsättningsanmälningen. 

Anmälning till musikens gestaltning kan också göras till Nike Lönnqvist, bitr.rektor@kungsvagen.fi.
Skriv i mejlet vilken grupp du önskar anmäla dig till samt ditt för- och efternamn.

Förfrågningar angående musikens gestaltning:

Biträdande rektor, bitr.rektor@kungsvagen.fi.
Förfrågningar kan också gå via telefon till Nike Lönnqvist på 044 4914039.

Pop & jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP. Indelningen i band görs i augusti. Läs mer
Pop/jazz elever är även välkomna att också anmäla sig till de här övriga kurserna.

Sagt om Komposition

 

Jag valde kompositionskursen för att lära mig mer om hur det egentligen är att komponera. I huvudsak lär man sig att komponera och får tips som man kan använda då man komponerar.
Jag rekommenderar varmt kursen till alla som ens är lite intresserade av att lära sig att skriva egna melodier och t.o.m. hela stycken. Det är samtidigt också väldigt roligt att se hur andra skriver sina låtar, och kan kanske ta inspiration av deras stycken.
Denna kurs gav också till mig också en helt ny synvinkel på komposition och gjorde det lättare för mig att skriva låtar.

- Klaus -