Grundnivån

Studierna i musikens gestaltning på grundnivån ingår i de tre studiehelheterna för de övriga studierna.

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 1:

  • Teoridelen av studierna är integrerad i instrumentundervisningen
  • Deltagande i kursen Gehör 1 (ett läsår) eller som integrerad del i annan undervisning

Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP.

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 2:

  • Kursen musikens gestaltning nivå 2 (ett läsår)
  • Möjlighet till valbar kurs

Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP.

Musikens gestaltning inom Studiehelhet 3:  

  • Kursen Gehör 3a (en termin)
  • Musikkännedom (en termin)
  • Ytterligare väljer man två valfria kurser från kursutbudet 

Pop/rock eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP men väljer också två valbara kurser.

Läs mer om vad de olika kurserna innehåller