Fördjupad nivå

Studierna inom de fördjupade studierna skapas som en individuell läroplan beroende på elevens intresse men någon form av musikens gestaltning bör ingå.

Fördjupad nivå

Obligatoriska kurser inom musikens gestaltning på den fördjupade nivån är: 

 • en kurs i teori, antingen teori 3, teori fördjupad kurs eller annan teoretisk kurs
 • en kurs i gehör, antingen gehör 3b eller gehör I
 • kurserna i teori och gehör bör vara någon kurs som eleven inte tidigare avlagt
 • motsvarande nivå inom AMP-utbildningen
 • 1 valbar kurs
 • För elever som siktar på yrkesstudier i musik, eller en stark grund som amatörmusiker, rekommenderas att delta i flera olika kurser inom musikens gestaltning.

Valbara kurser inom de fördjupade studierna år 2019 - 2020 är:

 • Teori, fördjupad kurs
 • Dirigering
 • Komposition
 • Arrangering och orkestrering
 • Improvisation, fördjupad kurs
 • Valbar kurs inom de fördjupade studierna kan också vara vilken annan kurs som helst inom musikens gestaltning på grundnivå. För att få kursen godkänd inom de fördjupade studierna görs ett litet extra arbete som man kommer överens om med läraren. 
 

Kurserna ordnas om tillräckligt antal elever är intresserade.  

Läs mer om vad de olika kurserna innehåller