Aktuellt

Välkommen till höstterminen 2019

De enskilda lektionerna börjar fr o m 15.8. Läs mer om när den övriga undervisningen börjar.Läs mera »

Anmälning till musikleken

Anmälningsblanketten är öppen hela sommaren.Läs mera »

Händelsekalender

Inga händelser på kommande

Om MIK

MIK är det största svenskspråkiga musikinstitutet i Finland, grundat 1974. MIK finns i Esbo. Vid MIK kan du studera många olika slags instrument i olika genrer, inklusive sång. Det erbjuds även många olika former av samspel som man kan välja bland så som körer, stråkorkestrar, blåsorkestrar, popband, jazzband eller andra mindre ensembler. 

Läs mer

Det här är MIK: