Välkommen till höstterminen 2019

De enskilda lektionerna börjar fr o m 15.8. Läs mer om när den övriga undervisningen börjar.

Läsåret 2019-2020 inleds med inskription tisdagen den 13.8 i MIK, Vindängen, Vindgränden 6, Esbo.

kl 18.00 - infotillfälle (främst för nya elever)
kl 18.30 - träff med läraren och överenskommelse av lektionstid, ifall din lärare inte kontaktat dig på förhand

Undervisningen börjar enligt följande:

15.8 - enskild undervisning, instrument- och sånggrupper
19.8 - musikens gestaltning
22.8 - blåsorkestrarna
26.8 - kör, orkestrar (ej blås), band och musiklek

Välkommen till MIKs orkesterår - Vi spelar tillsammans