Börja spela i KingsRoad

MIKs blåsorkester KingsRoad söker nya musikanter i åldern 13 år och uppåt. Även vuxna amatörer. Speciellt träblåsare, valthornister och slagverkare, men även andra blåsinstrumentalister är välkomna med. 

MIKs blåsorkester KingsRoad med dirigenterna söker nya musikanter i åldern 13 år och uppåt. Även vuxna amatörer.

Vi behöver speciellt träblåsare, valthornister och slagverkare, men även andra blåsinstrumentalister är välkomna med. 

Om du har avlagt musikinstituts nivå 2 på ditt instrument, eller har motsvarande kunskaper är du just lämplig för vår orkester.

Vår mångsidiga repertoar består av allt från klassisk musik till nyare och svängiga tongångar. 

Orkesterns dirigenter är Albinus Borg, Åsa Gustavsson och Jusa Junttila.

Vi vill gärna träffa dig och höra dig spela innan du börjar i orkestern.
Kontakta Åsa Gustavsson, asa.gustavsson@kungsvagen.fi eller
Jan Takolander, jan.takolander@kungsvagen.fi

Vi övar torsdagar kl 18.30-20.30 i MIKs utrymmen, Vindgränden 6 B i Hagalund.

Välkommen med!