Kompisvecka

Veckan före sportlovet får man ta med sig sin kompis på instrument/sånglektionen eller kör-, orkester- eller bandlektionen.

Vändagen till ära vill vi bjuda in era vänner. Veckan före sportlovet, vecka 7 (10-16.2) får man ta med en kompis på sin instrument/sånglektion eller kör-, orkester- eller bandlektion.