Musiklek för förskolebarn i Karamalmen

14.12.2020 kl. 15:50
Musikinstitutet Kungsvägen kommer under vårterminen att ordna musiklekgrupper för förskolebarn i Karamalmen

Musikinstitutet Kungsvägen ordnar från och med 11 januari två musiklekgrupper i gula huset invid Karamalmens skola. 

Lektionerna i Karamalmen hålls av Kerstin Borg på onsdagar och fredagar enligt följande:

Onsdag kl 13-13.45, Delfinerna

Fredag kl.13-13.45, Valarna

 

Här kan man anmäla sig.

Välkomna med!