Befattning som lärare i pop&jazz-piano med ackompanjemangsuppgifter

15.04.2021 kl. 09:51
Musikinstitutet Kungsvägen (MIK) lediganslår en befattning som lärare i pop&jazz-piano med ackompanjemangsuppgifter.

Vi söker dig som har en god pedagogisk och konstnärlig grund för undervisning i piano med inriktning i pop&jazz-musik. Du har också ett stort intresse för att utveckla undervisningen i pop&jazz-musik tillsammans med de övriga lärarna i pop&jazz-kollegiet vid MIK. Du har en lämplig högskoleexamen eller en lärarexamen på institutsnivå inom musikutbildning. 

Arbetet består huvudsakligen av undervisning men även en viss mängd ackompanjemangsuppgifter ingår. Arbetet inleds den 9.8.2021. Den som väljs ska uppvisa ett utdrag ur brottsregistret före inledningen av arbetsförhållandet. 

Skicka en fritt formulerad ansökan med CV till rektor@kungsvagen.fi senast den 5 maj 2021. Intervju samt eventuellt undervisningsprov sköts under vecka 20, 17 – 21.5, om inte annat överenskoms. 

MIK är det svenskspråkiga musikinstitutet i Esbo. Vi ger undervisning enligt den fördjupade lärokursen i musik. MIK har sammanlagt ca 800 elever och ca 100 elever har undervisning med pop&jazz-inriktning. Vår personal består av ca 50 personer. Vi erbjuder dig en stor och god arbetsgemenskap i musikens värld. Vi följer den privata undervisningssektorns kollektivavtal angående lön, undervisningsskyldighet och arbetstid. 

Tilläggsinformation: Rektor Patrik Smulter, rektor@kungsvagen.fi, 050 – 52 85 270

www.kungsvagen.fi