Fortsättningsanmälningen pågår t.o.m. 30.4

26.04.2021 kl. 15:56
Kom ihåg att fortsättningsanmäla dig för läsåret 2021-2022 före fredag 30.4

Fortsättningsanmälningsblanketten är öppen fram till denna veckas fredag 30.4. Där kan man även anmäla om önskemål för läsåret 2021-2022. Vi önskar även att de som ämnar avsluta sina studier vid MIK fyller i blanketten.

Mail om inloggningsuppgifter har skickats per e-post direkt till eleven.