Studieguide

Här hittar du info om hur studierna byggs upp i MIK och vilka möjligheter det finns. Här hittar du både en kort version av läroplanen och läroplanen i sin helhet. Här finns även praktiska tips om övning och utrustning.

Introduktion

Till skillnad från den traditionella skolan sker undervisning på musikskolan inte dagligen. Detta innebär att själva arbetet (övningen) vanligen utförs en dag med läraren och resten sker på egen hand i hemmet.Läs mera »

Studierna i MIK

Man får enskild undervisning i sitt huvudämne och delvis gruppundervisning i musikens gestaltning. I våra studier ingår också samspel i någon form.Läs mera »

Läroplanen i korthet

Studierna delas in i studiehelheter. Tre för grundnivån och en för den fördjupade nivån (musikinstitutsnivån). I varje studiehelhet ingår sång-/instrumentstudier, samspel samt musikens gestaltning (teori).Läs mera »

Samspel

Att spela tillsammans är roligt och givande och ingår i studierna.Läs mera »

Musikens gestaltning

Studierna i musikens gestaltning på grundnivån ingår i de tre studiehelheterna. Teoridelen i musikens gestaltning 1 är integrerad i instrumentundervisningen. Därefter sker undervisningen i grupp. Pop & jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP.Läs mera »

Praktiska tips

Några praktiska tips hur du som förälder kan stöda ditt barns musikstudier.Läs mera »