Introduktion

Till skillnad från den traditionella skolan sker undervisning på musikskolan inte dagligen. Detta innebär att själva arbetet (övningen) vanligen utförs en dag med läraren och resten sker på egen hand i hemmet.

Till skillnad från den traditionella skolan sker undervisning på musikskolan inte dagligen. Barnet besöker sina lektioner en till två gånger i veckan. Detta innebär att själva arbetet (övningen) vanligen utförs en dag med läraren och resten sker på egen hand i hemmet. Studierna på en vanlig skola sker dagligen och läraren kan därför följa upp arbetet som sker under veckan. Eftersom lärarna på musikinstitutet inte har denna möjlighet är samarbete mellan lärare och föräldrar av stor vikt.

Lärarens uppgift är att förbereda övandet i hemmet under lektionen och ge barnet de verktyg som det behöver för att klara uppgiften. Läraren inspirerar barnet till att öva genom att musicera tillsammans, visa och förklara. För en elev som är nybörjare kan det här ansvaret för studierna under veckan vara svårt. Här är det viktigt att barnet får stöd och hjälp med att strukturera sitt övande.

Förutom läraren är föräldrarna kanske den största inspirationskällan och motivatorn för unga som studerar musik. Föräldrarnas intresse för studierna och en god kontakt med läraren är saker som på ett betydelsefullt sätt främjar musikstudierna. Det är inte så avgörande om föräldrarna själva kan spela, utan i högre grad om föräldrarna njuter av musik och uppskattar barnets prestationer.

Att öva en kort stund ofta är för det mesta betydligt bättre än att öva endast en lång stund kvällen innan lektionen. Besök gärna ditt barns lektioner och be läraren om hjälp eller råd angående övandet hemma.

För mera information kan ni också kontakta någon av MIKs rektorer eller bekanta er med vår läroplan. Ni har också möjlighet att vända er till vår studiehandledare Jan Takolander på jan.takolander@kungsvagen.fi när ni funderar på olika valmöjligheter som finns inom studierna.