Studierna i MIK

Man får enskild undervisning i sitt huvudämne och delvis gruppundervisning i musikens gestaltning. I våra studier ingår också samspel i någon form.

Man får enskild undervisning i sitt huvudämne (instrument eller sång) och delvis gruppundervisning i musikens gestaltning. I våra studier ingår också samspel i någon form. Man kan t.ex. delta i orkesterverksamhet eller delta i vår kammarmusikverksamhet och/eller sjunga i kör. För pop/rock eleverna ingår band som en naturlig del i studierna. Där har vi också integrerat studierna i musikens gestaltning i det så kallade AMP-systemet.

Undervisningen ges på grund- och fördjupad nivå. Vid musikinstitutet avlägger man olika nivåer eller kurser inom instrument- eller sångstudierna och musikens gestaltning. Nivåerna inom instrument- eller sångstudierna kallas för nivåkonserter och kan avläggas i en eller flera delar som uppträdande i någon konsert eller eventuellt genom att någon annan lärare kommer med och lyssnar på uppträdandet vid en bestämd tidpunkt.

När man avlagt dessa nivåer eller kurser får man betyg från grundnivån och kan, om man vill, fortsätta på fördjupad nivå. Biämne (instrument eller sång) kan du anhålla om efter att du avlagt studiehelhet 1. Du får enskild undervisning i biämnet och kan avlägga nivåer i ämnet.