Samspel

Att spela tillsammans är roligt och givande och ingår i studierna.

Att spela tillsammans är roligt och givande och ingår i studierna. Då har barnet möjlighet att använda sina kunskaper i grupp, bidra med sitt spelande eller sjungande i en större helhet och träffa nya bekantskaper. Fråga er lärare  vilka samspelsmöjligheter som vore lämpliga för dig/ert barn.

Samspelsmöjligheter t ex: