Musikens gestaltning

Studierna i musikens gestaltning på grundnivån ingår i de tre studiehelheterna. Teoridelen i musikens gestaltning 1 är integrerad i instrumentundervisningen. Därefter sker undervisningen i grupp.

Pop & jazz eleverna deltar huvudsakligen i den integrerade teoriundervisningen med bandundervisning, AMP.

Musikens gestaltning ingår till att börja med i instrument-/sångundervisningen och undervisas därefter i grupp. Den första teoretiska nivån lär du dig på dina instrument- eller sånglektioner. Därefter finns det gruppundervisning för de olika nivåerna och kurserna inom musikens gestaltning.  Musikens gestaltning kallas ofta för ”teori”, men det du gör är faktiskt i första hand praktiska övningar. I gruppen träffar du också elever som spelar andra instrument än du själv. Genom att musicera tillsammans jobbar du mångsidigt med musiken och lär dig också grunderna i att läsa och skriva musik.

Pop/jazz elevernas studier i musikens gestaltning sköts i första hand via bandundervisningen genom det så kallade AMP-systemet. I AMP-systemet integrerar vi teori och praktik så att ni går igenom musikens både på ett teoretiskt och ett praktiskt sätt. 

Läs mer om AMP

Vi rekommenderar att barnet börjar med musikens gestaltning som gruppundervisning först efter att barnet är 10 år gammalt.

Läs mer om musikens gestaltning