Praktiska tips

Några praktiska tips hur du som förälder kan stöda ditt barns musikstudier.
  • Se gärna till att ditt barn har de verktyg som behövs för studier i sitt ämne, t.ex. instrument, notställ, notpapper, anteckningsbok, penna och radergummi.
  • Ordna en övningspunkt i hemmet där barnet kan öva i lugn och ro.
  • Stöd ditt barn på rätt sätt. Undvik negativ kritik.
  • Påminn barnet att öva tillräckligt långsamt och noggrant. Öva hellre ofta en kortare stund än mycket en gång i veckan. Be läraren om hjälp att planera övningen hemma.
  • Periodvis kan arbetet hemma kännas motigt. Motivationen att öva kan gå i vågor. Om du upptäcker att ditt barn inte upplever övandet och spelandet som någonting positivt, tala om det för läraren. Tillsammans kan vi hitta metoder och övningssätt som passar just ditt barn i den stunden.
  • Låt gärna barnet höra inspelad musik med det instrument som barnet spelar. Spotify eller youtube är t.ex. enkla sätt att komma över inspelad musik på just ditt barns instrument.
  • Besök konserter. Att lyssna till musik ”live” har också ett mervärde.

Om du har funderingar eller frågor kring undervisningen eller övandet, ta kontakt med läraren i fråga. Lärarna på musikinstitutet, vare sig det handlar om huvudämnet, musikens gestaltning eller annan verksamhet, finns även till för dig som förälder. Vi hjälper dig mer än gärna att motivera ditt barn i sina studier.