Det finns två inriktningar

I MIK kan du lära dig spela ett instrument eller sjunga enligt en klassisk- eller en pop/jazzinriktning. Vissa instrument hör traditionellt till den ena och vissa till den andra kategorin. I vår instrumentpresentation finns info om vilken inriktning som används för just ett visst instrument. För en del instrument kan man själv välja inriktning.

 

KLASSISK INRIKTNING

I den så kallade klassiska undervisningen lär du dig spela musik från tidigare sekler fram till nutid på det instrument du valt. Du får personlig handledning av din lärare. Du får också möjlighet att på ett mångsidigt sätt skapa och studera musik i samarbete med andra. 

Studierna i musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) sker till att börja med i samband med instrumentlektionerna. Senare i grupp.

POP/ROCK/JAZZ-INRIKTNING

Det musikaliska innehållet hämtas från de så kallade rytmmusikgenrerna, dvs pop-, rock- och jazz samt från de olika etniska musikstilarna. Betoningen ligger på de rytmiska elementen och musiken bygger till stor del på improvisation. Gehör, stilkännedom och samspel är en viktig del i undervisningen.

Undervisningen i musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) sker i samband med bandundervisningen. Det betyder att vi har 45 min där vi går igenom teori. Samma grupp fortsätter med bandlektion i 45 min där vi spelar låtar och i praktiken går igenom olika teoretiska fenomen som kommit upp på teorilektionen. Det här kallas för AMP.