Genom åren har ett starkt brand skapats

Under åren har en ansenlig mängd av våra finlandssvenska skådespelare och musikalartister startat sin yrkesbana i Tadam. Genom åren har ett starkt brand skapats.

Namnet Tadam känner de flesta svenskspråkiga i huvudstadsregionen till. Det är alltså inte bara utbildningens eleverna som nås utan det är också en stor publik som får ta del av produktionerna, således är Nya TADAM ett visitkort för alla medverkande musikinstitut.

Connected år 2017 sågs av över 3000 personer, trots sin korta spelperiod.

Grundläggande men gedigen musikteaterutbildning

Syftet med utbildningen är att erbjuda eleverna en grundläggande men gedigen musikteaterutbildning, där de själva är med och både skapar och framför materialet.Läs mera »

Allmänbildande kunskap om teater och musikal

Utöver den ordinarie undervisningen försöker utbildningen också ge eleverna en allmänbildande kunskap om teater och musikal, genom att under året tillsammans gå på föreställningar samt ha gästföreläsare/lärare med specialkunskap inom området.Läs mera »