På svenska

OPINTOSUUNNITELMA LYHYESTI

Musiikkiopisto Kungsvägen (MIK) on lakisääteinen musiikkiopisto, joka tarkoittaa sitä että seuraamme opetushallituksen opintosuunnitelman perusteita. Musiikkiopisto on jaettu kahteen tasoon, perustasoon ja syventävään tasoon..

NELJÄ OPINTOKOKONAISUUTTA

Opinnot MIK:ssä jaetaan opintokokonaisuuksiin. Kolmeen perustason ja yhteen syventävän tason opintokokonaisuuteen. Jokaiseen opintokokonaisuuteen kuuluu laulu- tai intsrumenttiopintoja, yhteissoittoa sekä musiikin hahmoitusaineita (teoria). Opintokokonaisuuksien tarkoitus on musiikin eri osa-alueiden hallitseminen niin että käytäntö ja teoria kulkisivat käsi kädessä, ja yhdessä soitosta tulisi luonnollinen osa opiskelua.

HAHMOITUSAINEIDEN OPISKELU KUULUU OPINTOIHIN

Musiikin hahmoitusaineet, joita joskus kutsutaan nimillä teoria ja säveltapailu kuuluvat myös opintoihin. Hyvä aloitusikä musiikin hahmotusaineiden ryhmäopintoihin on noin 10 vuotiaana.

YHTEISSOITTO

Yhteissoitto on myös luonnollinen osa musiikkiopiston toimintaa. Tartu yhteissoitto mahdollisuuksiin ja ota kaikki hauskuus irti yhdessä musisoinnista. Voit kysyä opettajaltasi yhteissoitto mahdollisuuksista, jotta voitte yhdessä suunnitella sen toteuttamista. 

Edellytämme kaikkia orkesteri-instrumenttia soittavia osallistumaan jonkin orkesterin toimintaan vähintään yhden opintokoknaisuuden aikana. Tämä koskee myös laulajia ja kuoroja.

TAVOITTEET

Opiskelu MIK:ssä on oppilaskeskeistä ja oppilaan toivotaan osallistuvan opintojensa tavotteiden ja ohjelmiston laatimiseen. Mahdollisuus valinnaisiin aineisiin lisääntyy opintojen edetessä.

ARVIOINTI

Arviointi MIK:ssä on jatkuvaa ja monipuolista mutta arvosanat eivät ole käytössä. Arvosanojojen sijaan oppilas saa suullista ja kirjallista palautetta esiintyesään ja suorittaessaan tasokokeita. Konserttimuotoisia tasokokeita voi suorittaa kokonaisuudessaan tai osissa. Suoritustavasta sovitaan oman opettajan kanssa.

YKSILÖITY OPETUSSUUNNITELMA

Oppilaalla on myös mahdollisuus yksilöityyn opetussuunnitelmaan, mikäli siihen on tarvetta. Täälaisessa tapauksessa pyydämme olemaan yhteydessä rehtoriin. 

OMATOIMINEN HARJOITTELU

Edellytämme musiikkiopistossa opiskelevalta omatoimista harjoittelua oppituntien välisenä aikana. Instrumentin harjoittelun tärkein osa on omatoiminen harjoittelu. Opettaja toimii ohjaajana ja oppaana musiikissa ja instrumentin hallinnassa.

 

Lue koko Opintosuunnitelma ruotsiksi:
 

OPINTOSUUNNITELMA