-

Konsertverksamhet i MIK

Vi försöker ordna många konserttillfällen, så att eleverna får övning i att uppträda. Det är motiverande att ha ett mål och roligt att få visa upp sina kunskaper.

Regelbunden konsertverksamhet

Klasskonsert

En klasskonsert är en mindre konsert läraren håller med sina egna elever. I kalendern ofta kallad t ex Violinafton, Pianoafton med "lärarens namn":s elever.

Kvällsmusik

På Kvällsmusik-konserterna kan flera lärares elever uppträda. Eleverna är på olika nivå.

Gesällafton

På Gesällafton uppträder längre hunna elever ofta med lite längre helheter. Flera lärares elever kan uppträda.

Jul- och vårkonserter

I slutet av terminerna brukar det ordnas avslutningskonserter med antingen en lärares elever (klasskonsert) eller en hel instrumentgrupps elever. Orkestrar och körer kan också ordna en egen konsert.

MIKs Julkonsert och Vårkonsert

Varje termin avslutas med en större konsert där enskilda elever, grupper och större helheter kan uppträda. MIKs Julkonsert och MIKs Vårkonsert hålls inte i MIKs utrymmen.

Andra konserter

Det ordnas en hel del andra konserter också. Dessa varierar från år till år. Det kan vara fråga om både mindre och större projekt både i egna utrymmen och i andra utrymmen.