Instrumentgrupp för 7-9-åringar

Spela i en instrumentgrupp på tre elever i 1-2 års tid och fortsätt om du vill med enskild undervisning efter det.

Det är fråga om undervisning i friare form, där eleven tillsammans med sin lärare i lugn och ro får bekanta sig med sitt nya instrument. I gruppen lär sig eleven dessutom att musicera tillsammans med andra barn.

Lektionens längd är 45 min.

Grupper läsåret 2022-2023

Instrumentgrupper läsåret 2022-2023

Antagning sker i samband med anmälningen på våren. Under pågående läsår kan du kontakta kansliet och höra dig för om eventuella möjligheter.Läs mera »
-