Sångstudier

I studierna ingår:

  • enskild undervisning en gång/vecka (din lärare och du)
  • musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) först i samband med sånglektionerna, senare i grupp en gång/vecka
  • att sjunga tillsammans med andra i kör, sånggrupp eller band - när du önskar och i samråd med din lärare - en gång/vecka

Klassisk- och pop/jazzinriktning

Klassisk solosång

Du utvecklar renheten och klangfärgen i din röst. Du lär dig tolka olika stämningar i texten.Läs mera »

Popsång

Lär dig att sjunga rytmmusik. Vi lär ut olika stilararter, sångteknik och frasering.Läs mera »