-

SÅNG

I studierna ingår:

  • Enskild undervisning en gång/vecka (din lärare och du).
  • Musikens gestaltning (noter, musiktermer, musikkunskap) i grupp en gång/vecka.
  • Att sjunga tillsammans med andra i körsånggrupp eller band - när du önskar och i samråd med din lärare. Oftast en gång/vecka.

Läroplan

KLASSISK SOLOSÅNG

I klassisk solosång utvecklar du renheten och klangfärgen i din röst, så att den småningom blir ett personligt ljudande instrument. Du lär dig tolka olika stämningar i texten och genom sången att uttrycka dina innersta känslor på flera språk.

När du kommit lite längre deltar du i olika projekt. Regelbundet ordnas det mästarkurser med kända professionella sångpedagoger.

Du skall helst vara minst 15 år när du börjar. Vuxna kan också rymmas med.

POPSÅNG

Vill du lära dig att sjunga pop, rock, latin, rhythm & blues eller jazz - det vill säga rytmmusik? Undervisningen i popsång ger möjlighet att studera sång mångsidigt, svängigt och med målsättning.

På de enskilda lektionerna lär du dig bl a olika stilararter, sångteknik och frasering. Du kan sjunga sånger av din favoritartist och lära dig att sjunga i stämmor. 

Sångarna tar del i olika konserter och får uppträda så mycket man vill.

sånggruppER

Du kan börja dina sångstudier i en juniorsångsgrupp eller i en popsångsgrupp. Grupperna består vanligen av tre elever.

Läs mer

KörSÅNG

Sjung tillsammans med andra. Vi har många körer där du får bekanta dig med musik i olika stilarterer - allt från klassisk- till poprepertoar.

Läs mer