Suomeksi

Antagning till MIK

Anmälningen sker huvudsakligen i maj månad för det läsår som inleds följande höst. Under läsåret kan man anmäla sig till eventuella lediga platser. Anmälning till kör sker hela läsåret.

FÖRFRÅGNINGAR:

 044 7644900
 kansliet@kungsvagen.fi

Läs mer om att bli elev vid MIK

Antagning till Instrument

Vi tar emot elever i anmälningsordning till alla instrument. Vi har ett begränsat antal elevplatser per instrument och rekommenderar därför att även välja ett andra instrumentalternativ. Bekanta dig med läroplanen som vi följer.

Läroplanen i korthet

Instrumentpresentation 

Till anmälningen

 

Antagning till InstrumentGRupp

Vi tar emot elever i anmälningsordning till instrumentgrupperna för 7-9-åringar. Vi har ett begränsat antal elevplatser per grupp och rekommenderar därför att även välja ett andra alternativ. 

instrumentgrupper 2022-2023  

Instrumentpresentation

Till anmälningen 

 

Antagning till Instrumentkarusell

Vi tar emot elever i anmälningsordning till instrumentkarusellerna. 

Läs mer om karusellen

instrumentkaruseller 2022-2023 

Till anmälningen


Antagning till Sång

För dig som söker in till sång (klassisk & pop/jazz) ordnas ett sångtest. Gäller även juniorsång och popsångsgrupp.

Sångtestet sker i maj med en intervju samt med en inskickad video. Mer instruktioner får du då du anmält dig. Vid behov kan sångtest även ordnas under läsåret.

Bekanta dig med läroplanen som vi följer.

Läroplanen i korthet

Instruktioner för sångtest 

Till anmälningen


Antagning till Körsång

För dig som söker in till körsång (klassisk & pop/jazz) ordnas ett litet sångtest. Du kan börja med körsång också mitt under läsåret. Kontakta då kansliet@kungsvagen.fi

Instruktioner för sångtest

Till anmälningen
 

Antagning till Öppna linjen

Anmälning sker elektroniskt på https://kungs.eepos.fi
Vid frågor kontakta kansliet: tel 044 7644900 eller kansliet@kungsvagen.fi

Till anmälningen

 


Ifall jag inte får en plats

De som inte får en studieplats hos oss finns på en kölista. Vi kontaktar personerna i ordningsföljd ifall en studieplats blir ledig under läsåret.