Rapporter

Slutrapporter från projekten Kreativ improvisation 1 och 2

MIKs samarbetsprojekt med musikinstituten Juvenalia och Avonia kring fortbildning i improvisation som pågick mellan åren 2016-2019.

Läs rapporten